UP

Перелік законодавчих актів:

Конституція України

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України«Про запобігання корупції»

Закон України«Про державну службу»

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»

Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування

Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Про конфлікт інтересів (витяги із Закону України “Про запобігання корупції”)

Порядок службового розслідування

Дисциплінарна відповідальність: за що, ким та коли накладаються дисциплінарні стягнення


 

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку