Як ознайомитись з матеріалами справи та отримати копію рішення

Право на ознайомлення з матеріалами справи мають особи, що беруть участь у розгляді справи. Для того, щоб ознайомитись з матеріалами справи необхідно звернутися до канцелярії суду з відповідною письмовою заявою. Працівник відділу, після узгодження з начальником відділу, повідомляє особу, що подала заяву, про дату та час коли справа може бути надана для ознайомлення. Як правило, можливість ознайомлення з матеріалами справи надається в день звернення із заявою або наступного дня. Ознайомлення відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні інформаційного відділу.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні. Якщо копія рішення надіслана представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, яку вона представляє.

Особи, які беруть участь у справі, можуть отримати в суді копію постанови чи ухвали суду. Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою. Працівник канцелярії здійснює запис замовлень та повідомляє дату одержання копії судового рішення. При викладені в заяві прохання про направлення копії рішення, вона направляється заявникові поштою.

Працівник відділу може відмовити у доступі до судового рішення у разі, якщо:

  • заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень;
  • матеріали справи передані до іншого суду;
  • судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків заявника.