Як оскаржити судове рішення

В Україні відповідно до Конституції запроваджено апеляційне та касаційне оскарження судових рішень.

Апеляційне оскарження

Хто має право на оскарження?

За загальним правилом, оскаржити рішення суду в апеляційномупорядку може особа, яка брала участь у справі або яка не брала участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо зачіпає її права, свободи, інтереси чи обов’язки.

УВАГА! Перед вчиненням будь-яких значущих юридичних дій варто отримати консультацію юриста.

Які судові рішення адміністративного суду можна оскаржити?

Рішення адміністративного суду можуть прийматися у формі постанови або ухвали суду. Практично будь-яку постанову адміністративного суду можна оскаржити. На відміну від постанови, далеко не всі ухвали суду першої інстанції в адміністративній справі можна оскаржувати, оскільки зловживання правом на оскарження проміжних ухвал давало б можливість затягувати вирішення справи. В даній інформації розглядається порядок оскарження саме постанов адміністративного суду. Для ухвал передбачена дещо інша процедура оскарження.

Мотиви апеляційного оскарження

Апеляційне оскарження допускається з мотивів допущення судом помилки як у питаннях факту (щодо встановлення обставин у справі), так і в питаннях права (у застосуванні норм матеріального та/або процесуального права).

Який порядок оскарження судового рішення?

Для того, щоб в апеляційному порядку оскаржити постанову суду, Вам слід подати апеляційну скаргу. Скарга подається через суд першої інстанції, який виніс рішення, однак адресатом заяви потрібно зазначати відповідний апеляційний суд, який уповноважений переглядати оскаржуване рішення. Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти днів з дня:

➜ проголошення постанови суду, якщо у судовому засіданні було проголошено та складено рішення в повному обсязі, тобто було зачитано та складено його вступну, описову, мотивувальну та резолютивну частини. Окрім того, строк в цьому випадку обчислюється саме з цієї дати за умови Вашої присутності на засіданні, під час якого було проголошено постанову;

➜ отримання копії постанови суду першої інстанції, якщо складення повного тексту постанови було відкладено в порядку статті 160 КАС України;

УВАГА! Суд першої інстанції повинен скласти постанову в повному обсязі протягом 5(п’яти) днів з моменту проголошення вступної та резолютивної частин постанови.

➜ отримання копії постанови суду першої інстанції за умови, що справу було розглянуто в порядку письмового провадження.

Подати апеляційну скаргу до суду можливо одним з таких способів:

➜ надішліть скаргу поштою рекомендованим цінним (з описом вкладення) листом з повідомленням про вручення;

УВАГА! У разі надіслання скарги поштою, датою її подання вважається дата передачі скарги до поштового відділення.

➜ подайте скаргу безпосередньо до канцелярії суду, при цьому, за Вашим бажанням, працівник суду повинен на другому (Вашому) примірнику скарги поставити відмітку про її отримання судом.

Вимоги до оформлення апеляційної скарги

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

➜ найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга; наприклад: «Вінницький апеляційний адміністративний суд»;

➜ прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) особи, яка подає скаргу; наприклад: «Іванов Іван Іванович»;

➜ поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; наприклад: «58000, м.Чернівці, вул.Героїв Сталінграду, буд. 111, кв. 11; тел. (0372) 11-11-11; e-mail: ivanov@ivanov.ua”;

➜ прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) осіб, які беруть участьу справі;

➜ поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є осіб, які беруть участь у справі;

➜ назва документу з зазначенням відомостей про рішення, що оскаржується; наприклад: «Апеляційна скарга на постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 17 грудня 2015 року по справі 824/768/15-а»;

➜ в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість постанови;

➜ обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильні-сть чи неповнота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) застосування норм права;

➜ клопотання особи, яка подала скаргу (за наявності таких), наприклад про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;

➜ зміст вимог, які Ви ставите до апеляційного суду, а саме Ви можете просити суд:

  • змінити постанову суду;
  • скасувати постанову суду та прийняти нову постанову суду;
  • скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без розгляду або закрити провадження у справі;

➜ перелік документів та інших матеріалів, що додаються до апеляційної скарги;

➜ підпис скаржника;

➜ дата підписання апеляційної скарги.

Касаційне оскарження

Мотиви касаційного оскарження

Касаційна скарга може бути подана сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, а також особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки. Суттєвою відмінністю касаційного перегляду від апеляційного є повноваження суду касаційної інстанції. Суд касаційної інстанції лише перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріальногота процесуального права, правової оцінки обставин у справі і неможе досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є Вищий адміністративний суд України. Оскаржити рішення суду в касаційному порядку можна протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, а у випадках, коли складення постанови було відкладено на певний строк у зв’язку зі складністю адміністративної справи – з дня складення такої постанови у повному обсязі.

Перегляд судових рішень в адміністративних справах Верховним Судом України

У виняткових випадках, передбачених законом, перегляд судових рішень в адміністративних справах після Вищого адміністративного суду України здійснює Верховний суд України.

Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав (стаття 273 КАС України):

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права – при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;

3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;

4) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171-1 цього Кодексу;

5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

Строки подання заяви про перегляд судових рішень:

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

2. Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

3. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана не пізніше десяти днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд.

4. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою – четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження.