UP

Колективу Новоселицької лікарні надано ґрунтовне роз’яснення  щодо окремих питань забезпечення трудових прав

Заступниця начальника відділу з питань праці  Валентина Панчишина та головний державний інспектор відділу  Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Юрій Пуріч взяли участь у колективних зборах працівників комунального некомерційного підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради.

Приводом до спілкування з працівниками медичної установи стало звернення щодо можливого, як вважали його адресанти,  порушення їхніх трудових прав, зокрема, у частині оплати праці.

Фахівці територіального органу Держпраці, спілкуючись на колективних зборах із персоналом медичного закладу, зазначили на основних засадах чинного трудового законодавства, які регламентують дотримання законних трудових прав працівників. Зокрема,  акцентовано увагу присутніх на правах та обов’язках роботодавців і працівників у сфері оплати праці та наголошено  на виконанні  статті  97 та статті  115 Кодексу законів про працю України, які регламентують норми оплати праці та строки виплати заробітної плати. Зазначено на тому, що питання оплати праці працівників у нинішніх умовах  також регулюються Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». 

«Так, статтею 10 Закону встановлено, що заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати», - підкреслила у виступі перед присутніми Валентина Панчишина. 

Окрім оплати праці, обговорено також зміну істотних умов праці, а саме режиму робочого часу, переведення працівників на неповний робочий день тощо .

Детальне роз’яснення з цих питань, а також щодо питань роботи за сумісництвом, стимулювання оплати праці (преміювання та встановлення надбавок) надав головний державний інспектор Управління Юрій Пуріч.

Водночас у  ході ділового спілкування з медперсоналом  фахівці Держпраці наголосили на обов’язковому дотримання  відповідальними особами вимог  Постанови Кабінету Міністрів України - «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я», якою  визначено розміри заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я. Так, відповідно до Постанови,  розмір заробітної плати лікарям повинен становити  не менше 20 000 гривень, молодшому медичному персоналу  та персоналу з початковим рівнем вищої медичної освіти не менше 13 500 гривень.

У випадках, якщо  працівнику встановлено неповний робочий день/тиждень, або працівник не в повному обсязі виконує затверджену норму тривалості робочого часу, оплата праці здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

Фахівці Управління також відповіли на інші запитання учасників зборів та надали дані інформаційних ресурсів Держпраці для отримання актуальних роз’яснень з питань трудового законодавства, законодавства з безпеки та гігієни праці.


 

 

 

 

Новини

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку