UP

Про ознаки безпечності нехарчової продукції. Маркування знаком відповідності технічним регламентам

Загальні принципи маркування нехарчової продукції.заком відповідності технічним регламентам визначені Законом України «Про технічні регламентита оцінку відповідності», а саме:

– знак відповідності технічним регламентам повинен  наноситись лише на продукцію, для якої його нанесення передбачене конкретними технічними регламентами, та не повинен наноситись на будь-яку іншу продукцію;

– виробник або його уповноважений представник шляхом нанесення знака відповідності технічним регламентам вказує на те, що він бере на себе відповідальність за відповідність продукції всім вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені у відповідних технічних регламентах;

– знак відповідності технічним регламентам повинен бути єдиним маркуванням, що засвідчує відповідність продукції вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені у відповідних технічних регламентах.

Нанесення на продукцію інших маркувань, знаків, або написів, які можуть вводити в оману  третіх осіб щодо значення чи форми знака відповідності технічним регламентам, забороняється.

Будь яке інше маркування може бути нанесене на продукцію за умовищо це не вплине негативно  на видимістьрозбірливість та значення знака відповідності технічним регламентам.

Певними технічними регламентами може бути передбачено застосування знака відповідності технічним регламентам, що має іншу форму, ніж встановлена Кабінетом Міністрів України. 

Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування таким знаком (крім рухомого обладнання, що працює під тиском. 

Держпраці та її територіальні органи, здійснюють державний ринковий нагляд за 11 видами нехарчової продукції, серед них: ліфти та компоненти їх безпеки; обладнання, що працює під тиском; прості посудини високого тиску; рухоме обладнання, що працює під тиском, зокрема газові балони, картриджі газові та інші ємності для зберігання та транспортування легкозаймистих газів.

Закликаємо купувати продукцію в вторизованих центрах продажу, інших офіційних місцях її реалізації та перевіряти наявність знака відповідності.


 

Новини

Інформкампанія

Конкурс дитячого малюнку